قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال دشتستان

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

950,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 15:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

6 صندلی خالی

950,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

2 صندلی خالی

950,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت