قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال دشتستان

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 14:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,050,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,050,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,050,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,050,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت