قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال دشتستان

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 14:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

3 صندلی خالی

1,650,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,650,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

4 صندلی خالی

1,650,000 ریال

      تاریخ حرکت