قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اصفهان و تخفیف در ترمینال دشتستان

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 18:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

900,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 19:00

اتوکار: Volvo B12 2+2

25 صندلی خالی

550,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

3 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت