قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال دشتستان

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 11:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

5 صندلی خالی

650,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 14:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

650,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 19:00

اتوکار: Volvo B12 2+2

11 صندلی خالی

450,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 21:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

650,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 22:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت