قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شیراز و تخفیف در ترمینال دشتستان

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه امیرکبیر (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 07:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

3 صندلی خالی

470,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه امیرکبیر (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 08:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

3 صندلی خالی

470,000 ریال

سیر و سفر ایران دشتستان

دشتستان -> پایانه امیرکبیر (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 09:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

470,000 ریال

      تاریخ حرکت