قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کنگان

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 11:00

اتوکار: VIP 2+1
ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس) 09175872634 – 07737233428

10 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 18:00

اتوکار: Scania Maral LX 2+1
ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس) 09175872634 – 07737233428

23 صندلی خالی

1,300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت