قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس کنگان به تهران

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 11:00

اتوکار: VIP 2+1

8 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 11:30

اتوکار: VIP 2+1
ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس) 09175872634 – 07737233428

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1

13 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/01 ساعت 17:30

اتوکار: Scania Maral LX 2+1
ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس) 09175872634 – 07737233428

25 صندلی خالی

1,300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت