قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس اهواز و تخفیف در ترمینال کنگان

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> اندیمشک

شهرهای بین راهی

اهواز

شنبه

1399/11/04 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Dorsa 2+1
09175872634-07737233428 ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس)

0 صندلی خالی

1,050,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/11/04 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
09175872634-07737233428 ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس)

6 صندلی خالی

1,050,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت