قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس کنگان به شیراز

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شیراز

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 11:30

اتوکار: VIP 2+1
ترمینال جدید(رو به روی پمپ بنزین خلیج فارس)09175872634

5 صندلی خالی

430,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1
ترمینال جدید(رو به روی پمپ بنزین خلیج فارس)09175872634

7 صندلی خالی

430,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 16:00

اتوکار: VIP 2+1
ترمینال جدید(رو به روی پمپ بنزین خلیج فارس)09175872634

0 صندلی خالی

430,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شیراز

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1
ترمینال جدید(رو به روی پمپ بنزین خلیج فارس)09175872634

20 صندلی خالی

430,000 ریال

رویال سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1
ترمینال قدیم(به سمت عسلویه بعدازراهنمایی رانندگی09178833088)

16 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی