قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کنگان

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 09:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، / ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس) 09175872634

15 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شیراز

شنبه

1399/04/14 ساعت 11:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1
ترمینال تکسفر{روبروی پمپ بنزین خلیج فارس}09175872634

19 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 11:45

اتوکار: VIP 2+1
تماس 09304443714 /07737233350

13 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:00

اتوکار: VIP 2+1
دفتر فروش09304443714

16 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شیراز

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:00

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، 09175872634/ ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس)

23 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت