قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شیراز و تخفیف در ترمینال کنگان

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شیراز

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 18:00

اتوکار: Scania Maral LX 2+1
09175872634-07737233428 ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس)

16 صندلی خالی

700,000 ریال

آسیا سفر کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 23:00

اتوکار: classicus 2+1
به سمت عسلویه دویست متربعدازمنطقه دست پایین جاده سمت راست کنار باربری09304443714

26 صندلی خالی

500,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 23:00

اتوکار: Volvo VIP 2+1
09175872634-07737233428 ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس)

19 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت