قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس کنگان به شیراز

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 16:00

اتوکار: VIP 2+1
ترمینال جدید(رو به روی پمپ بنزین خلیج فارس)09175872634

18 صندلی خالی

360,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1
ترمینال جدید(رو به روی پمپ بنزین خلیج فارس)09175872634

22 صندلی خالی

360,000 ریال

رویال سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/01/31 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1

21 صندلی خالی

360,000 ریال