قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کنگان

رویال سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
ترمینال قدیم بعد از منطقه نظامی یا راهنمایی رانندگی جنب دفتر هواپیمایی پرشیاسیر15_09304443714

0 صندلی خالی

430,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
مجهز به شارژر اختصاصی / ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس) 09175872634 – 07737233428

0 صندلی خالی

430,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
مجهز به شارژر اختصاصی / ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس) 09175872634 – 07737233428

13 صندلی خالی

430,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 17:00

اتوکار: Scania 2+1
ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس) 09175872634 – 07737233428

24 صندلی خالی

430,000 ریال

تک سفر ایرانیان کنگان

کنگان (بوشهر) -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 23:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
مجهز به شارژر اختصاصی / ترمینال جدید (روبروی پمپ بنزین خلیج فارس) 09175872634 – 07737233428

25 صندلی خالی

430,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت