قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شیراز و تخفیف در ترمینال گناوه

سیر و سفر ایران گناوه

گناوه -> پایانه امیرکبیر (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 07:00

اتوکار: Scania 2+2

40 صندلی خالی

330,000 ریال

رویال سفر ایرانیان

گناوه -> پایانه امیرکبیر (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 08:30

اتوکار: Scania 2+2
رزروبلیط07733120300

40 صندلی خالی

330,000 ریال

رویال سفر ایرانیان

گناوه -> پایانه امیرکبیر (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
رزروبلیط(07733120300محسن خزائی

16 صندلی خالی

570,000 ریال

      تاریخ حرکت