قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 11:25

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

16 صندلی خالی

1,200,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 12:00

اتوکار: VIP 2+1
آسیاسفر09170770917

17 صندلی خالی

1,200,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
مانیتوردار *تلفن رزرو/09399599931

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

21 صندلی خالی

1,200,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 16:45

اتوکار: VIP 2+1
آسیاسفر09170770917

25 صندلی خالی

1,200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت