قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

رویال سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 10:15

اتوکار: VIP 2+1
ازمسیرجم/تلفن.رزرو09390390707و09172290320

0 صندلی خالی

1,550,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 10:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
ازمسیر جم.شیراز/مانیتوردار/09399599931

6 صندلی خالی

1,550,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 11:25

اتوکار: VIP 2+1
تلفن تماس /09399599931

0 صندلی خالی

1,550,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 12:00

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزروبلیط 09170770917

21 صندلی خالی

1,550,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1
تلفن تماس /09399599931

18 صندلی خالی

1,550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت