قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال عسلویه

رویال سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 09:55

اتوکار: VIP 2+1
درسا مانیتوردار/تلفن رزرو09172290320

17 صندلی خالی

1,950,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوردار/09399599931

14 صندلی خالی

1,950,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

ترمینال عسلویه -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس بی9

4 صندلی خالی

1,950,000 ریال

      تاریخ حرکت