قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

رویال سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

تهران

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 09:55

اتوکار: VIP 2+1
از مسیرجم09172290320

21 صندلی خالی

1,550,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 11:25

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
/ تلفن تماس 09399599931

17 صندلی خالی

1,550,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 12:00

اتوکار: VIP 2+1
جنوب خزانه 09170770917

18 صندلی خالی

1,550,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1
/ تلفن تماس 09399599931

19 صندلی خالی

1,550,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 16:45

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی، 09170770917

0 صندلی خالی

1,550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت