قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 10:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تلفن تماس 09399599931/ 09378332946

11 صندلی خالی

850,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 11:25

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

18 صندلی خالی

850,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 12:00

اتوکار: VIP 2+1
ازمسیر کنگان/09399599931/09368212606

18 صندلی خالی

850,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 12:00

اتوکار: VIP 2+1
آسیاسفر09170770917

13 صندلی خالی

850,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 15:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیر کنگان /مانیتوردار /0939959931

22 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت