قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 16:30

اتوکار: VIP 2+1
تلفن تماس /09399599931

0 صندلی خالی

1,050,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 16:45

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزروبلیط 09170770917

25 صندلی خالی

1,050,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 17:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیر کنگان/09399599931

18 صندلی خالی

1,050,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 18:00

اتوکار: VIP 2+1
تلفن رزرو بلیط 09170770917

25 صندلی خالی

1,050,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 18:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن تماس /09399599931

0 صندلی خالی

1,050,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت