قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

فولادشهر

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیر کنگان/ 09399599931

14 صندلی خالی

1,050,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

فولادشهر

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 12:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیر کنگان/09399599931

20 صندلی خالی

1,050,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

فولادشهر

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 14:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیرکنگان/مانیتوردار 09399599931

25 صندلی خالی

1,050,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

فولادشهر

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 17:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیر کنگان/ 09399599931

25 صندلی خالی

1,050,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

فولادشهر

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 18:15

اتوکار: VIP 2+1
ازمسیر کنگان/09399599931

25 صندلی خالی

1,050,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت