قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس فولادشهر و تخفیف در ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

فولادشهر

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 12:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیرکنگان/09399599931

12 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

فولادشهر

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 14:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیرکنگان /مجهز به یو اس پی/09399599931

10 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

فولادشهر

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 17:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیرکنگان/09399599931

15 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت