قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

فولادشهر

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1
ازمسیر کنگان/09399599931

16 صندلی خالی

850,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

فولادشهر

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 09:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیر کنگان /مانیتوردار /0939959931

25 صندلی خالی

850,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

فولادشهر

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 12:00

اتوکار: VIP 2+1
ازمسیر کنگان/09399599931/09368212606

20 صندلی خالی

850,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

فولادشهر

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 17:00

اتوکار: VIP 2+1
ازمسیر کنگان/09399599931/09368212606

21 صندلی خالی

850,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

فولادشهر

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1
ازمسیر کنگان/09399599931/09368212606

19 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت