قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> ایذه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 07:00

اتوکار: Scania 2+2
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

32 صندلی خالی

600,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> ایذه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 10:30

اتوکار: Scania 2+2
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

39 صندلی خالی

600,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> ایذه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 12:00

اتوکار: classicus 2+2
آسیاسفر09170770917

25 صندلی خالی

600,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> ایذه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 12:20

اتوکار: Scania 2+2
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

38 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت