قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> ایذه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 07:30

اتوکار: Scania 2+2
تلفن تماس/09399599931/09368212606

38 صندلی خالی

720,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> ایذه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 10:15

اتوکار: Scania 2+2
تلفن تماس/09399599931/09368212606

40 صندلی خالی

720,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> ایذه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 11:30

اتوکار: classicus 2+2
آسیاسفرتلفن رزروبلیط 09170770917

25 صندلی خالی

720,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> ایذه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 12:20

اتوکار: Scania 2+2
تلفن تماس/09399599931/09368212606

36 صندلی خالی

720,000 ریال

رویال سفر عسلویه

عسلویه -> ایذه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 17:00

اتوکار: classicus 2+1

25 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت