قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> دهدشت (کهگیلویه )

شهرهای بین راهی

بهبهان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 07:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931

23 صندلی خالی

600,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> بهبهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 07:00

اتوکار: classicus 2+1
09170770917

27 صندلی خالی

650,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> ایذه

شهرهای بین راهی

بهبهان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 07:30

اتوکار: Scania Maral 2+2
تلفن تماس/09399599931

36 صندلی خالی

500,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> کهگیلویه (دهدشت )

شهرهای بین راهی

بهبهان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 07:30

اتوکار: classicus 2+1
09170770917

26 صندلی خالی

650,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> ایذه

شهرهای بین راهی

بهبهان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 10:30

اتوکار: Scania Maral 2+2
تلفن تماس/09399599931

38 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت