قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> ایذه

شهرهای بین راهی

رامهرمز

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 07:00

اتوکار: Scania 2+2
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

38 صندلی خالی

500,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> ایذه

شهرهای بین راهی

رامهرمز

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:30

اتوکار: Scania 2+2
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

40 صندلی خالی

500,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> ایذه

شهرهای بین راهی

رامهرمز

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 12:20

اتوکار: Scania classicus 2+1
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

21 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت