قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> اندیمشک

شهرهای بین راهی

امیدیه

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

18 صندلی خالی

600,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

امیدیه

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 10:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

18 صندلی خالی

600,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

امیدیه

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

10 صندلی خالی

600,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

امیدیه

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 12:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

19 صندلی خالی

600,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

امیدیه

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 12:50

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
مانیتوردار / 09399599931

16 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت