قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> اندیمشک

شهرهای بین راهی

امیدیه

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
مانیتوردار/09399599931

12 صندلی خالی

750,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> اندیمشک

شهرهای بین راهی

امیدیه

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 09:25

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931و 09368212606

0 صندلی خالی

750,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

امیدیه

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 10:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931

25 صندلی خالی

750,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

امیدیه

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوردار/09399599931و 09368212606

25 صندلی خالی

750,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

امیدیه

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 12:01

اتوکار: VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931و 09368212606

0 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت