قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 06:59

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن رزرو بلیط/09399599931 و 09368212606

17 صندلی خالی

550,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 07:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:15

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
مانیتوردار/تلفن تماس09399599931

25 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 09:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931 و 09368212606

25 صندلی خالی

550,000 ریال

رویال سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

شیراز

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 10:15

اتوکار: VIP 2+1
ازمسیرجم/تلفن.رزرو09390390707و09172290320

0 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت