قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 06:59

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
مانیتوردار/09399599931 و 09368212606

18 صندلی خالی

550,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 07:00

اتوکار: VIP 2+1
آسیاسفرعسلویه09170770917

19 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931

21 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 09:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931 و 09368212606

19 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

شیراز

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
ازمسیر جم.شیراز/مانیتوردار/09399599931

17 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت