قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس آباده و تخفیف در ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه صفه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

آباده

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
ازمسیر جم شیراز مانیتوردار/09399599931

15 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

آباده

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوردار/09399599931

20 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

آباده

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 16:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت