قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس نورآباد و تخفیف در ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> لردگان

شهرهای بین راهی

نورآباد

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 09:30

اتوکار: Scania Maral 2+1
تلفن تماس/0939599931

24 صندلی خالی

650,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

نورآباد

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 12:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیرکنگان/09399599931

25 صندلی خالی

650,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

نورآباد

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 13:00

اتوکار: classicus 2+1
09170770917

24 صندلی خالی

650,000 ریال

      تاریخ حرکت