قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

نورآباد

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 07:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931و09368212606

15 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> فارسان

شهرهای بین راهی

نورآباد

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 08:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931 و 09368212606

10 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

نورآباد

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
ازمسیر کنگان/مانیتوردار09399599931

12 صندلی خالی

550,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> لردگان

شهرهای بین راهی

نورآباد

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:30

اتوکار: Scania 2+2
09399599931 و 09368212606

40 صندلی خالی

450,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

نورآباد

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 12:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیر کنگان/09399599931 و 09368212606

18 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت