قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

نورآباد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 07:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

14 صندلی خالی

450,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> فارسان

شهرهای بین راهی

نورآباد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:00

اتوکار: Scania 2+2
تلفن رزرو / 09399599931 / 09368212606

36 صندلی خالی

350,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

نورآباد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 09:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیر کنگان /مانیتوردار /0939959931

24 صندلی خالی

450,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> لردگان

شهرهای بین راهی

نورآباد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 10:00

اتوکار: Scania 2+2
تلفن رزرو/09399599931

40 صندلی خالی

350,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

نورآباد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 12:00

اتوکار: VIP 2+1
ازمسیر کنگان/09399599931/09368212606

0 صندلی خالی

420,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت