قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

یاسوج

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 07:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوردار/09399599931

4 صندلی خالی

600,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> فارسان

شهرهای بین راهی

یاسوج

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 08:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوردار/ تلفن تماس 09399599931

18 صندلی خالی

600,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یاسوج

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 08:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیر کنگان/ 09399599931

20 صندلی خالی

600,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

یاسوج

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
09399599931

20 صندلی خالی

600,000 ریال

رویال سفر عسلویه

عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

یاسوج

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1
مانیتوردار/تلفن رزرو09172290320

18 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت