قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یاسوج

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیر کنگان/09399599931

6 صندلی خالی

600,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یاسوج

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیر کنگان / 09399599931

18 صندلی خالی

600,000 ریال

آسیا سفر عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یاسوج

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:30

اتوکار: VIP 2+1
آسیاسفرتلفن رزروبلیط 09170770917

17 صندلی خالی

600,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

یاسوج

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
ازمسیر کنگان / 09399599931

21 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت