قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس پاتاوه و تخفیف در ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پاتاوه

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 12:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیرکنگان/09399599931

15 صندلی خالی

800,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

پاتاوه

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 13:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931

10 صندلی خالی

800,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

پاتاوه

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 17:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازمسیرکنگان/09399599931

16 صندلی خالی

800,000 ریال

      تاریخ حرکت