قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

گناوه

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
شماره تماس 09399599931

17 صندلی خالی

500,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

گناوه

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
شماره تماس 09399599931

0 صندلی خالی

500,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

گناوه

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
شماره تماس 09399599931

20 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت