قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال عسلویه

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

گناوه

شنبه

1399/04/14 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931و 09368212606

11 صندلی خالی

500,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

گناوه

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:01

اتوکار: VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931و 09368212606

12 صندلی خالی

500,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> ایذه

شهرهای بین راهی

گناوه

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:20

اتوکار: Scania 2+2
تلفن تماس/09399599931/09368212606

36 صندلی خالی

400,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

گناوه

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:50

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوردار/09399599931 و 09368212606

20 صندلی خالی

500,000 ریال

تک سفر ایرانیان عسلویه

عسلویه -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

گناوه

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن تماس/09399599931 و 09368212606

21 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت