قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس گرگان به تهران

رویال سفر گرگان

ترمینال گرگان -> اصفهان

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 16:45

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

3 صندلی خالی

560,000 ریال

سیروسفر گرگان

ترمینال گرگان -> شهر قدس

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:00

اتوکار: ولوو 44 نفره

11 صندلی خالی

310,000 ریال

سیروسفر گرگان

ترمینال گرگان -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:32

اتوکار: اسکانيا 32 کلاسيک

7 صندلی خالی

480,000 ریال

رویال سفر گرگان

ترمینال گرگان -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:45

اتوکار: مان 31 نفره کلاسيک

7 صندلی خالی

480,000 ریال

سیروسفر گرگان

ترمینال گرگان -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:15

اتوکار: اسکانيا

11 صندلی خالی

310,000 ریال