قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس گرگان به تهران

سیروسفر گرگان

ترمینال گرگان -> شهر قدس

شهرهای بین راهی

تهران

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 10:15

اتوکار: اسکانيا

16 صندلی خالی

310,000 ریال

رویال سفر گرگان

ترمینال گرگان -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 11:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)

10 صندلی خالی

560,000 ریال

532,000 ریال
سیروسفر گرگان

ترمینال گرگان -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 12:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
پايانه تهران پارس و پايانه بيهقي { آرژانتين }

6 صندلی خالی

560,000 ریال

سیروسفر گرگان

ترمینال گرگان -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 13:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
فقط پايانه تهران پارس

25 صندلی خالی

560,000 ریال

رویال سفر گرگان

ترمینال گرگان -> تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 14:00

اتوکار: درسا مانيتور دار VIP همراه با شام
درسا مانيتوردار

16 صندلی خالی

560,000 ریال

532,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی