شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه شرق(تهران)

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 08:15

اتوکار: تک صندلی ۲۵ نفره

6 صندلی خالی

560,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 11:45

اتوکار: اسکانیا مارال

18 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> پایانه بیهقی(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه شرق(تهران), پایانه شرق(تهران)

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:00

اتوکار: درساVIPبا مانیتور اختصاصی

2 صندلی خالی

560,000 ریال

504,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

پایانه شرق(تهران)

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:00

اتوکار: درساVIPبا مانیتور اختصاصی

2 صندلی خالی

560,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

پایانه شرق(تهران)

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:00

اتوکار: درساVIPبا مانیتور اختصاصی

2 صندلی خالی

560,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت