قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گرگان

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> بندرانزلی

شهرهای بین راهی

رشت, چالوس

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 20:00

اتوکار: تک صندلی با مانیتور اختصاصی (MAN ( V.I.P

20 صندلی خالی

505,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> رشت

شهرهای بین راهی

چالوس

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 21:00

اتوکار: تک صندلی ۲۵نفره/

15 صندلی خالی

505,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> رشت

شهرهای بین راهی

چالوس

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 22:00

اتوکار: مارال VIPبامانیتوراختصاصی

19 صندلی خالی

505,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> رشت

شهرهای بین راهی

چالوس

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 23:00

اتوکار: تک صندلی با مانیتور اختصاصی (MAN ( V.I.P

20 صندلی خالی

505,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت