قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس چالوس و تخفیف در ترمینال گرگان

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> رشت

شهرهای بین راهی

چالوس

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 21:00

اتوکار: تک صندلی ۲۵نفره/

6 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> رشت

شهرهای بین راهی

چالوس

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 22:00

اتوکار: مارال VIPبامانیتوراختصاصی

16 صندلی خالی

630,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> رشت

شهرهای بین راهی

چالوس

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 23:00

اتوکار: تک صندلی با مانیتور اختصاصی (MAN ( V.I.P

16 صندلی خالی

630,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت