قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گرگان

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> تبریز

شهرهای بین راهی

قزوین, کرج, زنجان, پایانه شرق(تهران)

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 13:00

اتوکار: مارال VIPبامانیتوراختصاصی

17 صندلی خالی

1,305,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> تبریز

شهرهای بین راهی

قزوین, کرج, زنجان, پایانه شرق(تهران)

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 13:00

اتوکار: مارال VIPبامانیتوراختصاصی

17 صندلی خالی

1,305,000 ریال

شرکت مسافربری گیتی پیما گرگان

گرگان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

آمل, تهران, کرج, تبریز

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 14:30

اتوکار: وی ای پی

16 صندلی خالی

1,305,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> تبریز

شهرهای بین راهی

کرج, قزوین, زنجان

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 15:45

اتوکار: مارال VIPبامانیتوراختصاصی

7 صندلی خالی

1,305,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> تبریز

شهرهای بین راهی

کرج, قزوین, زنجان

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 15:45

اتوکار: مارال VIPبامانیتوراختصاصی

7 صندلی خالی

1,305,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت