قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گرگان

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> تبریز

شهرهای بین راهی

قزوین, کرج, زنجان, پایانه شرق(تهران)

جمعه

1399/04/20 ساعت 13:00

اتوکار: مارال VIPبامانیتوراختصاصی

18 صندلی خالی

1,305,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> تبریز

شهرهای بین راهی

قزوین, کرج, زنجان, پایانه شرق(تهران)

جمعه

1399/04/20 ساعت 13:00

اتوکار: مارال VIPبامانیتوراختصاصی

18 صندلی خالی

1,305,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> تبریز

شهرهای بین راهی

کرج, قزوین, زنجان

جمعه

1399/04/20 ساعت 15:45

اتوکار: مارال VIPبامانیتوراختصاصی

9 صندلی خالی

1,305,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> تبریز

شهرهای بین راهی

کرج, قزوین, زنجان

جمعه

1399/04/20 ساعت 15:45

اتوکار: مارال VIPبامانیتوراختصاصی

9 صندلی خالی

1,305,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت