قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس گرگان به مشهد

شرکت مسافربرى پیک معتمد جرجان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قوچان, شیروان (خراسان ), بجنورد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:45

اتوکار: اس سی

21 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان

گرگان -> مشهد (خراسان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

بجنورد, شیروان (خراسان ), قوچان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: اسی کلاسیک

8 صندلی خالی

310,000 ریال

294,500 ریال
شرکت مسافربرى لوان نورگرگان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قوچان, شیروان (خراسان ), بجنورد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: سوپر ویژه

24 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت مسافربرى پیک معتمد جرجان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قوچان, شیروان (خراسان ), بجنورد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: اسکانیا

3 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت مسافربرى پیک معتمد جرجان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قوچان, شیروان (خراسان ), بجنورد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا

10 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت مسافربرى شماره چهار میهن نور گرگان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قوچان, بجنورد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 21:30

اتوکار: وی ای پی

8 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت مسافربرى لوان نورگرگان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قوچان, شیروان (خراسان ), بجنورد

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:00

اتوکار: ولوو

17 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت مسافربرى پیک معتمد جرجان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, قوچان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: وی آی پی اسکانیا

11 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت مسافربرى شماره چهار میهن نور گرگان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, قوچان

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا

29 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان

گرگان -> مشهد (خراسان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:05

اتوکار: (MAN (V.I.P درجه یک صندلی تخت شو از خ ولیعصر

2 صندلی خالی

560,000 ریال

532,000 ریال