قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گرگان

شرکت مسافربرى لوان نورگرگان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قوچان, شیروان (خراسان ), بجنورد

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

445,000 ریال

شرکت مسافربرى پیک معتمد جرجان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, شیروان (خراسان ), قوچان

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 09:15

اتوکار: وی ای پی اسکانیا

25 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قوچان, شیروان (خراسان ), بجنورد

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 09:45

اتوکار: مارال VIP تک صندلی

22 صندلی خالی

805,000 ریال

رويال سفر

ترمينال -> مشهد

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 10:30

اتوکار: 25 نفره (VIP)

24 صندلی خالی

805,000 ریال

سير و سفر

گرگان -> مشهد

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 11:00

اتوکار: درسا VIP با مانيتور شخصي
پايانه مشهد

16 صندلی خالی

800,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت