قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گرگان

شرکت مسافربرى ايران پيما گرگان

گرگان -> سبزوار

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان )

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 25 نفره

22 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت مسافربرى ايران پيما گرگان

گرگان -> سبزوار

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان )

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 15:45

اتوکار: VIP 25 نفره

24 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت شماره 15 ترابربی تا گرگان

گرگان -> نیشابور

شهرهای بین راهی

سبزوار

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا مارال ۴۴ نفره

39 صندلی خالی

370,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت