قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گرگان

شرکت مسافربرى ايران پيما گرگان

گرگان -> سبزوار

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان )

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 09:00

اتوکار: اسی

30 صندلی خالی

310,000 ریال

شرکت مسافربرى ايران پيما گرگان

گرگان -> سبزوار

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان )

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:45

اتوکار: VIP 25 نفره

0 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت