قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گرگان

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, قوچان, شیروان (خراسان )

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا

36 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, قوچان, شیروان (خراسان )

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا

32 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت مسافربرى لوان نورگرگان

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قوچان, بجنورد, شیروان (خراسان )

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا

24 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

بجنورد, قوچان, شیروان (خراسان )

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا

36 صندلی خالی

320,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران گرگان - پایانه مسافربری

گرگان -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

قوچان, بجنورد, شیروان (خراسان )

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 19:30

اتوکار: اسی کلاسیک

30 صندلی خالی

320,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت