قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گرگان

رويال سفر

ترمينال -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 13:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

0 صندلی خالی

1,080,000 ریال

شرکت مسافربرى ايران پيما گرگان

گرگان -> کرمانشاه

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

همدان, آمل, سارئ

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 13:30

اتوکار: VIP مارال 25نفره تخت شو

23 صندلی خالی

1,080,000 ریال

1,026,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت