قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گرگان

شرکت شماره 15 ترابربی تا گرگان

گرگان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

آمل, بابل, همدان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا مارال وی آی پی ۲۵ نفره

17 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت شماره 15 ترابربی تا گرگان

گرگان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

آمل, بابل, همدان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا مارال وی آی پی ۲۵ نفره

19 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت شماره 15 ترابربی تا گرگان

گرگان -> سنندج

شهرهای بین راهی

بابل, همدان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 14:00

اتوکار: ولوو بی۱۲

34 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت