قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گرگان

رويال سفر

ترمينال -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

10 صندلی خالی

920,000 ریال

شرکت مسافربرى ايران پيما گرگان

گرگان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

تهران, آمل, سارئ, همدان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: VIP مارال 25نفره تخت شو

23 صندلی خالی

920,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت