قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گنبدکاووس

تعاونی7 عدل

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

جمعه

1399/05/17 ساعت 20:00

اتوکار: Scania classicus 2+2
01733381200

2 صندلی خالی

440,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

جمعه

1399/05/17 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral 2+2

6 صندلی خالی

440,000 ریال

ایران پیمان گنبدکاووس

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

جمعه

1399/05/17 ساعت 20:00

اتوکار: Scania 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، 33381300

2 صندلی خالی

440,000 ریال

سير و سفر

گنبد -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

جمعه

1399/05/17 ساعت 20:15

اتوکار: اسکانيا

1 صندلی خالی

440,000 ریال

سير و سفر

گنبد -> تهران

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/17 ساعت 21:15

اتوکار: اسکانيا

4 صندلی خالی

440,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت