قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال گنبدکاووس

تعاونی7 عدل

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 20:00

اتوکار: Scania classicus 2+2
01733381200

0 صندلی خالی

550,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral 2+2

0 صندلی خالی

550,000 ریال

سير و سفر

گنبد -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 20:15

اتوکار: اسکانيا

1 صندلی خالی

550,000 ریال

      تاریخ حرکت