قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس گنبدکاووس به تهران

تعاونی7 عدل

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral 2+2
01733381200

0 صندلی خالی

370,000 ریال

ترابر بی تا گنبدکاووس

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 20:15

اتوکار: Scania 2+2
33380219ترابربیتاتعاونی15

5 صندلی خالی

370,000 ریال

ایران پیما گنبدکاووس

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 20:15

اتوکار: Scania classicus 2+2

0 صندلی خالی

370,000 ریال

سير و سفر

گنبد -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 20:45

اتوکار: اسکانيا

0 صندلی خالی

370,000 ریال

ایران پیما گنبدکاووس

گنبدکاووس -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 21:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2

1 صندلی خالی

370,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت