قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گنبدکاووس

ایران پیما گنبدکاووس

گنبدکاووس -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

0 صندلی خالی

610,000 ریال

تعاونی7 عدل

گنبدکاووس -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
01733381200

0 صندلی خالی

610,000 ریال

ایران پیما گنبدکاووس

گنبدکاووس -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:01

اتوکار: Scania classicus 2+2

0 صندلی خالی

370,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

گنبدکاووس -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:15

اتوکار: Scania 2+2

0 صندلی خالی

370,000 ریال

تعاونی7 عدل

گنبدکاووس -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/27 ساعت 23:15

اتوکار: Scania classicus 2+2
01733381200

0 صندلی خالی

370,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت