قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گنبدکاووس

تعاونی7 عدل

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1399/01/09 ساعت 20:00

اتوکار: Scania classicus 2+2
01733381200

0 صندلی خالی

440,000 ریال

ایران پیما گنبدکاووس

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1399/01/09 ساعت 20:15

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

440,000 ریال

سير و سفر

گنبد -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانيا

0 صندلی خالی

440,000 ریال

ایران پیما گنبدکاووس

گنبدکاووس -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 21:15

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

440,000 ریال

ایران پیمان گنبدکاووس

گنبدکاووس -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 22:00

اتوکار: classicus 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع، 33381300لوان نور تهاونی 8

25 صندلی خالی

440,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت