قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گنبدکاووس

ایران پیما گنبدکاووس

گنبدکاووس -> یزد

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 12:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

5 صندلی خالی

860,000 ریال

ایران پیما گنبدکاووس

گنبدکاووس -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 12:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیمان گنبدکاووس

گنبدکاووس -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 12:45

اتوکار: Scania 2+2

25 صندلی خالی

600,000 ریال

ترابر بی تا گنبدکاووس

گنبدکاووس -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 12:45

اتوکار: Scania classicus 2+2
شماره تماس 33380219-9112745284

25 صندلی خالی

600,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

گنبدکاووس -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 13:00

اتوکار: Scania 2+2

4 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت