قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال گنبدکاووس

همسفر گنبدکاووس

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral 2+2

0 صندلی خالی

620,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral 2+2

2 صندلی خالی

620,000 ریال

تعاونی7 عدل

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral 2+2
01733381200

1 صندلی خالی

620,000 ریال

      تاریخ حرکت