قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گنبدکاووس

سير و سفر

گنبد -> زنجان

شهرهای بین راهی

کرج

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:15

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
توقف در گرگان/ساري

10 صندلی خالی

820,000 ریال

همسفر گنبدکاووس

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral 2+2

25 صندلی خالی

490,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral 2+2

25 صندلی خالی

490,000 ریال

تعاونی7 عدل

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral 2+2

25 صندلی خالی

490,000 ریال

سير و سفر

گنبد -> کرج

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 20:15

اتوکار: اسکانيا

8 صندلی خالی

490,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت