قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال گنبدکاووس

همسفر گنبدکاووس

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 20:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

0 صندلی خالی

410,000 ریال

تعاونی 2 پیک معتمد

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral 2+2

25 صندلی خالی

410,000 ریال

تعاونی7 عدل

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral 2+2

6 صندلی خالی

410,000 ریال

ایران پیما گنبدکاووس

گنبدکاووس -> کرج

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 20:15

اتوکار: Scania classicus 2+2

7 صندلی خالی

440,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت