قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آزادشهر

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1399/07/05 ساعت 21:10

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

440,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:10

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

440,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
مانیتور شخصی

25 صندلی خالی

730,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 22:40

اتوکار: MAN VIP 2+1
مانیتور شخصی

25 صندلی خالی

730,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 23:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

730,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت