قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آزادشهر

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 21:10

اتوکار: Scania classicus 2+2

4 صندلی خالی

440,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 22:15

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

440,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 22:35

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

730,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 23:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

730,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 23:45

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

440,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت