قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال آزادشهر

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 21:10

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

550,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 22:10

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

550,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 22:40

اتوکار: MAN VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

920,000 ریال

      تاریخ حرکت