بلیط اتوبوس ابهر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال ابهر

ترمینال پایانه ابهر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه ابهر02435223966-
راه پیما ابهر - تعاونی 902435223966-
همسفر چابکسواران ابهر02435223292 - 02435270077-