قیمت بلیط اتوبوس اراک شیراز

ایران پیما اراک

ترمینال مرکزی -> شیراز (فارس )

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس سوپر وی ای پی تخت شو
وی ای پی تخت شو 25همراه باپذیرایی وشارژراختصاصی

18 صندلی خالی

1,600,000 ریال

رويال سفر

اراک -> شيراز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 19:30

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
به ازاي هر 5بليط 1بليط رايگان

8 صندلی خالی

1,600,000 ریال

سير و سفر

اراک -> شيراز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 19:30

اتوکار: ولوو 25 نفره VIP
به ازاي هر 5بليط 1بليط رايگان

6 صندلی خالی

1,600,000 ریال

      تاریخ حرکت