قیمت بلیط اتوبوس آزادشهر کرج

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> کرج

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 21:10

اتوکار: Scania classicus 2+2

3 صندلی خالی

800,000 ریال

      تاریخ حرکت