قیمت بلیط اتوبوس آزادشهر مشهد

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 19:45

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

700,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 20:15

اتوکار: Scania classicus 2+2

21 صندلی خالی

700,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 20:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,170,000 ریال

      تاریخ حرکت