قیمت بلیط اتوبوس آزادشهر مشهد

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 20:16

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

900,000 ریال

شماره 1 آزادشهر

آزادشهر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 21:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,550,000 ریال

      تاریخ حرکت