قیمت بلیط اتوبوس بابل اردبیل

آرتا سبلان بابل

بابل -> اردبیل

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 16:30

اتوکار: MAN 2+2 / سیستم تهویه مطبوع
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

910,000 ریال

شرکت آریا سفر آسیا نماینده بابل

بابل -> اردبیل

شهرهای بین راهی

رشت

جمعه

1400/09/12 ساعت 16:30

اتوکار: مان

10 صندلی خالی

910,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز, اردبیل

جمعه

1400/09/12 ساعت 16:40

اتوکار: Scania VIP Calassic 32
09117805583از جاده کناره رشت اردبیل می رود.

5 صندلی خالی

1,230,000 ریال

      تاریخ حرکت