قیمت بلیط اتوبوس بابل اردبیل

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز, اردبیل

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 16:30

اتوکار: Scania Maral VIP
09117805583رزرو تلفنی بلیط

9 صندلی خالی

2,800,000 ریال

شرکت آریا سفر آسیا نماینده بابل

بابل -> اردبیل

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 16:30

اتوکار: مان

4 صندلی خالی

1,180,000 ریال

شرکت آریا سفر آسیا نماینده بابل

بابل -> اردبیل

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 17:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی

5 صندلی خالی

1,950,000 ریال

      تاریخ حرکت