قیمت بلیط اتوبوس بابل همدان

ترابر بی تا بابل

بابل -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 16:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، 01132278109

6 صندلی خالی

2,340,000 ریال

شرکت مسافربری آفتاب سیر بابل نماینده ترابربی تا تعاونی 15

بابل -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 16:30

اتوکار: Scania Maral VIP

2 صندلی خالی

2,340,000 ریال

تعاونی یک بابل - فتاحی

بابل -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

همدان

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 17:00

اتوکار: وی ای پی ۲۵نفره
ایران پیما بابل.0113277777

5 صندلی خالی

2,370,000 ریال

      تاریخ حرکت