قیمت بلیط اتوبوس بابلسر تهران

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 13:00

اتوکار: ولوو بی ۹ وی ای پی با شارژراختصاصی

0 صندلی خالی

1,080,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 13:30

اتوکار: ولوو بی ۹ وی ای پی با شارژراختصاصی

0 صندلی خالی

1,080,000 ریال

شرکت مسافربری شماره یک بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 15:30

اتوکار: ولووبی ۹وی ای پی

22 صندلی خالی

1,080,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 23:15

اتوکار: اس سی ۴۵۷

12 صندلی خالی

620,000 ریال

شرکت شماره دو پی ام تی بابلسر

بابلسر -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 23:55

اتوکار: ولوو بی ۹ وی ای پی

22 صندلی خالی

1,080,000 ریال

      تاریخ حرکت