بلیط اتوبوس بخشایش و شماره شرکت های مسافربری ترمینال بخشایش

ترمینال پایانه بخشایش

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه بخشایش04134761113