قیمت بلیط اتوبوس بندرعباس شهررضا

همسفرچابکسواران بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), پایانه صفه (اصفهان ), شهرضا

جمعه

1400/09/12 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

12 صندلی خالی

1,400,000 ریال

همسفرچابکسواران بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), پایانه کاوه (اصفهان ), شهرضا

جمعه

1400/09/12 ساعت 18:00

اتوکار: مان وی ای پی

20 صندلی خالی

1,400,000 ریال

گیتی پیما بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), آباده, پایانه صفه (اصفهان ), شهرضا

جمعه

1400/09/12 ساعت 19:30

اتوکار: مارال وی آی پی با جا شارژ اختصاصی
تلفن رزرو09391612066احمدیان/09032322066اذری

21 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت