قیمت بلیط اتوبوس بندرعباس شهرضا

همسفرچابکسواران بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), پایانه صفه (اصفهان ), شهرضا

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:00

اتوکار: مان وی ای پی

17 صندلی خالی

1,800,000 ریال

گیتی پیما بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شهرضا

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس مارال با جا شارژ اختصاصی

15 صندلی خالی

1,840,000 ریال

گیتی پیما بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 19:30

اتوکار: مارال وی آی پی با جا شارژ اختصاصی
تلفن رزرو09174894332احمدیان

16 صندلی خالی

1,700,000 ریال

      تاریخ حرکت