قیمت بلیط اتوبوس بندرعباس شهرضا

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شهرضا

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 16:00

اتوکار: وی آی پی مارال با شارژر اختصاصی

6 صندلی خالی

1,800,000 ریال

همسفرچابکسواران بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان ), پایانه صفه (اصفهان ), شهرضا

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 16:00

اتوکار: وی آی پی مارال با شارژر اختصاصی

7 صندلی خالی

1,900,000 ریال

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شهرضا

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی مارال با شارژر اختصاصی
ازمسیرشیرازاباده شهرضا

12 صندلی خالی

1,800,000 ریال

      تاریخ حرکت