بلیط اتوبوس بندرعباس تهران

تک سفر بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> تهران جنوب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال

19 صندلی خالی

3,250,000 ریال

2,600,000 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی مارال با شارژر اختصاصی

21 صندلی خالی

2,500,000 ریال

مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> تهران جنوب

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال باشارژر اختصاصی

19 صندلی خالی

3,250,000 ریال

2,600,000 ریال

      تاریخ حرکت