قیمت بلیط اتوبوس بندرعباس تهران

مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس باشارژر اختصاصی هرصندلیipبی9

19 صندلی خالی

3,250,000 ریال

شرکت مارال سیرایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 18:00

اتوکار: وی آی پی ولوومجهز به شارژر اختصاصی هرصندلی

19 صندلی خالی

2,200,000 ریال

جهان گشت مهر بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, یزد

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 19:50

اتوکار: ولوو بی ۹وی آی پی مجهزبه شارژر اختصاصی
09175803521حسینی

20 صندلی خالی

2,700,000 ریال

      تاریخ حرکت