بلیط اتوبوس بانه تهران

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 19:30

اتوکار: مارال vip مانیتوردار
اسکانیا vip مانیتوردار شارژر اختصاصی . تلفن پاسخگو : 08734220376

25 نفره، 11 صندلی خالی

1,950,000 ریال

تعاونی 7 بانه (عدل سفر)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 20:00

اتوکار: مارال وی ای پی مانیتور دار

25 نفره، 15 صندلی خالی

1,950,000 ریال

تعاونی 1 بانه (ایران پیما)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 21:00

اتوکار: مانvip

26 نفره، 0 صندلی خالی

1,950,000 ریال

      تاریخ حرکت