قیمت بلیط اتوبوس بانه تهران

تعاونی 7 بانه (وحدت)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 20:00

اتوکار: وی ای پی مانیتور دار

25 نفره، 8 صندلی خالی

1,950,000 ریال

تعاونی 7 بانه (وحدت)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 21:30

اتوکار: وی ای پی مانیتور دار

25 نفره، 13 صندلی خالی

1,950,000 ریال

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا مارال تک صندلی
وی ای پی مانیتور دار شارژر اختصاصی

25 نفره، 12 صندلی خالی

1,950,000 ریال

      تاریخ حرکت