قیمت بلیط اتوبوس بیرجند مشهد

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 09:10

اتوکار: اتوبوس vipمارال

0 صندلی خالی

980,000 ریال

پیک صبا بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 09:45

اتوکار: اتوبوس مارال VIP
داشتن ماسک الزامیس سفرسیر سابق

17 صندلی خالی

985,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال

16 صندلی خالی

980,000 ریال

      تاریخ حرکت