قیمت بلیط اتوبوس بیرجند مشهد

پیک معتمد بیرجند شماره 2

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

38 صندلی خالی

750,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا vip

13 صندلی خالی

1,300,000 ریال

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس vipمارال

11 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت