قیمت بلیط اتوبوس بیرجند مشهد

لوان نور بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد (خراسان)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسی کلاسیک 457

0 صندلی خالی

750,000 ریال

ایران پیما بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس V I P-مارال(همراه باشارژرویژه USP)اختصاصی
خط پاسخگویی ورزرو بلیط کلیه سرویسها از بیرجندبه مشهد وبالعکس(صفرنهصدوپانزده نهصد وشصت وچهار شصت وشش پنجاه و نه ) باغستانی

0 صندلی خالی

1,300,000 ریال

پیک صبا بیرجند

ترمینال بیرجند -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس مارال سه محور مانیتور دار 10اینج
داشتن ماسک ودستکش الزامی می باشد

14 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت