قیمت بلیط اتوبوس بروجرد قم

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), تهرود, قم

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 10:00

اتوکار: درساvipمانیتوردار
ترمینال شهرداری بروجرد

21 صندلی خالی

910,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), تهرود, قم

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیامارال

38 صندلی خالی

530,000 ریال

پیک صبا بروجرد

بروجرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

تهران, واوان, کهریزک, واوان, قم

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 14:00

اتوکار: vipمانیتوردارتخت شو۲۵نفره
undefined

17 صندلی خالی

910,000 ریال

      تاریخ حرکت