قیمت بلیط اتوبوس بروجرد قم

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), تهرود, قم

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیاvip مارال مانیتوردارباشارژراختصاصی

0 صندلی خالی

710,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), تهرود, قم

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیاvipکلاسیک
5درصد تخفیف

12 صندلی خالی

710,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), تهرود, قم

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیاvipمارال۳۲نفره
5درصد تخفیف

25 صندلی خالی

710,000 ریال

      تاریخ حرکت