قیمت بلیط اتوبوس یاسوج پایانه جنوب تهران

شرکت شماره 10 مارال سیر یاسوج

یاسوج (بویراحمد) -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 17:00

اتوکار: V I P ( تخت شو:شارژدار۰۷۴۳۳۳۴۶۷۳۰۰۹۱۷۱۴۱۲۴۸۱

11 صندلی خالی

2,380,000 ریال

لوان نور یاسوج

یاسوج (بویراحمد) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 17:00

اتوکار: VIP-25 باشارژر اختصاصی۰۹۱۷۳۴۱۰۰۲۶

15 صندلی خالی

2,380,000 ریال

راهپیمای پارسیان یاسوج

یاسوج (بویراحمد) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 17:30

اتوکار: وی ای پی تک صندلی با شارژراختصاصی تلفن :۰۹۱۷۳۴۱۰۸۸۹

13 صندلی خالی

2,380,000 ریال

      تاریخ حرکت