بلیط اتوبوس دیر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال دیر

ترمینال پایانه دیر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
تک سفر ایرانیان دیر0773542324209177714172
09177714172
ترمینال پایانه دیر0773542324209177714172
09177714172