قیمت بلیط اتوبوس اصفهان آمل

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

آمل همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

جمعه

1400/09/12 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال مانیتوردار
توقف بعدی پایانه کاوه

0 صندلی خالی

1,545,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

آمل همراه با مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

جمعه

1400/09/12 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

2 صندلی خالی

1,560,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

آمل دُرسا مجهزبه مانیتوردار شخصی(v.i.p)

جمعه

1400/09/12 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس دُرسا مانیتوردار(v.i.p)
همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی//دُرسا مجهزبه مانیتوردار شخصی(v.i.p)

0 صندلی خالی

1,545,000 ریال

      تاریخ حرکت