قیمت بلیط اتوبوس اصفهان کرمان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

کرمان پلیس راه باغین

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان = پلیس راه باغین ایرانشهر= کمربندی ایرانشهر.

12 صندلی خالی

1,390,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> چابهار

شهرهای بین راهی

کرمان پلیس راه باغین

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 10:15

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
کرمان = پلیس راه باغین ایرانشهر= کمربندی ایرانشهر.

8 صندلی خالی

1,070,000 ریال

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> زاهدان

شهرهای بین راهی

کرمان (پلیس راه باغین)

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس VIP
(لطفا" برای سلامتی در طول سفر از ماسک و دستکش استفاده کنید)

0 صندلی خالی

1,390,000 ریال

      تاریخ حرکت